Tour du lịch Tour quốc tế

avatar

5.800.000đ

Tour Hà Khẩu - Côn Minh - Núi tuyết Kiệu Tử 4 ngày 3 đêm từ Hà Nội

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Trung Quốc
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 14/12, 28/12/2023

5.800.000đ

Đặt Tour
  Tour Hà Khẩu - Côn Minh - Núi tuyết Kiệu Tử 4 ngày 3 đêm từ Hà Nội

  Tour Hà Khẩu - Côn Minh - Núi tuyết Kiệu Tử 4 ngày 3 đêm từ Hà Nội

  4 ngày 3 đêm

  14/12, 28/12/2023

  Khởi hành từ: Hà Nội

  5.800.000đ/khách

  avatar

  21.990.000đ

  Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir - Patna 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Ấn Độ
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  21.990.000đ

  Đặt Tour
  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir - Patna 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

  Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir - Patna 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

  6 ngày 5 đêm

  Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

  21.990.000đ/khách

  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  avatar

  26.990.000đ

  Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Ấn Độ
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  26.990.000đ

  Đặt Tour
  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

  Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

  6 ngày 5 đêm

  Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

  26.990.000đ/khách

  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  avatar

  19.990.000đ

  Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM - 5 sao

  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Ấn Độ, Taj Mahal
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  19.990.000đ

  Đặt Tour
  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM - 5 sao

  Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM - 5 sao

  6 ngày 5 đêm

  Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

  19.990.000đ/khách

  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  avatar

  21.990.000đ

  Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir - Patna 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Ấn Độ
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  21.990.000đ

  Đặt Tour
  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir - Patna 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir - Patna 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  6 ngày 5 đêm

  Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  Khởi hành từ: Hà Nội

  21.990.000đ/khách

  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  avatar

  26.990.000đ

  Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Ấn Độ
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  26.990.000đ

  Đặt Tour
  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  6 ngày 5 đêm

  Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  Khởi hành từ: Hà Nội

  26.990.000đ/khách

  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  avatar

  19.990.000đ

  Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội - 5 sao

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Ấn Độ
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  19.990.000đ

  Đặt Tour
  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội - 5 sao

  Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội - 5 sao

  6 ngày 5 đêm

  Tháng 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  Khởi hành từ: Hà Nội

  19.990.000đ/khách

  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  avatar

  4.500.000đ

  Tour Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Nam Ninh
  Lịch trình: 3 ngày 2 đêm
  Khởi hành: 15,30/12/2023 & 12, 26/1/2024 & 12,16/2/2024 & 01,15,29/3/2024

  4.500.000đ

  Đặt Tour
  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  Tour Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

  Tour Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

  3 ngày 2 đêm

  15,30/12/2023 & 12, 26/1/2024 & 12,16/2/2024 & 01,15,29/3/2024

  Khởi hành từ: Hà Nội

  4.500.000đ/khách

  • Khuyến mãi Đặt xa
  • Khuyến mãi Đặt theo Nhóm
  • Khuyến mãi cho Khách hàng thân thiết
  • Khuyến mãi cho Người Cao tuổi
  avatar

  19.990.000đ

  Tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Lệ Giang, Shangrila
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: 28/12/2023; 10/02/2024

  19.990.000đ

  Đặt Tour
  • Tặng vé xem màn trình diễn đặc sắc “Ấn tượng Lệ Giang“ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu
  Tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  6 ngày 5 đêm

  28/12/2023; 10/02/2024

  Khởi hành từ: Hà Nội

  19.990.000đ/khách

  • Tặng vé xem màn trình diễn đặc sắc “Ấn tượng Lệ Giang“ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu
  avatar

  38.888.000đ

  Tour du lịch Nhật Bản: TP.HCM - Osaka - Kobe - Kyoto 6 ngày 5 đêm

  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Nhật Bản, Tokyo, Osaka, Kyoto, Tour quốc tế
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: 06/02

  38.888.000đ

  Đặt Tour
   Tour du lịch Nhật Bản: TP.HCM - Osaka - Kobe - Kyoto 6 ngày 5 đêm

   Tour du lịch Nhật Bản: TP.HCM - Osaka - Kobe - Kyoto 6 ngày 5 đêm

   6 ngày 5 đêm

   06/02

   Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

   38.888.000đ/khách

   Gọi ngay để được tư vấn
   024.73 07 50 60 (Hà Nội)028.73 07 50 60 (HCM)
   Hoặc gửi yêu cầu tư vấn
   PYS Travel sẽ liên hệ với bạn